Bình tập uống Philips Avent có ống hút Dung Tích 300ml cho bé 12 tháng tuổi Dung Tích 300ml (SCF798/00)
275.000  Lựa chọn các phương án