Muôi xới cơm chống dính (đế đứng) HÀNG NHẬT

còn 7 hàng